Tips och råd

SKÖTSELREKOMMENDATIONER

FÖR SPABAD, HOT TUBS, MINDRE POOLER OCH JACUZZI.

Detta är våra rekommendationer för underhåll och skötsel av spabad och mindre pooler samt badtunnor och Jacuzzis (nedan gemensamt kallat ”bad”).
Använd SPA100, en klordioxidblandning som löser upp biofilm och effektivt desinficerar bakterier och mikroorganismer utan att ge vattnet någon lukt eller smak.
Befintliga olika klorbaserade medel löser inte upp biofilmen och kan irritera hud och andning.

Viktigt! För nya som befintliga bad.

Desinficering med SPA100 och bra skötsel av filter är det viktigaste för ett rent och klart vatten i badet, utan bakterier och biofilm.

 • Använd SPA100, ett effektivt desinficeringsmedel som löser upp biofilm
 • Behandla vattnet i badet veckovis.
 • Köp två uppsättning av filter av högsta kvalitet, för att alltid byta till torra filter vid veckobehandlingen.

UV ljus är det bästa komplementet för kontinuerlig desinficering i kombination med SPA100.
Vattnet kommer att färgas ljusgult av våra produkter, färgen försvinner så fort alla bakterier är döda.

NYTT BAD

Gör en rening och sanering av ett nytt bad! Det finns ofta vattenrester i rören från tillverkarens tester. Detta vatten är och blir oftast kontaminerat och även biofilm förekommer.

För ett NYTT BAD rekommenderar vi följande:

 • Fyll badet med vatten
 • Använd SPA Starter för att sanera och desinficera vatten och rörsystem. (SPA Starter motsvarar 3 st. veckodoser av SPA100)
 • Töm badet
 • Ta ut filter och rengör dem noga, sätt dem tillbaka (behöver inte bytas)
 • Fyll på nytt vatten. När vattnet är min. 24°C, häll i en normal veckodos med SPA100 i vattenintaget/filter
 • Badet är nu i harmoni och klart för säkert bad utan klor, lukt och smak

BEFINTLIGT BAD

Om du använder CleanWaterTech’s klorfria produkter som vi starkt rekommenderar, rekommenderar vi även att ni en gång om året använder Spa Starter och var tredje månad byter filter och vatten.

Läs mer om hur du använder produkten SPA100 under ”Varje vecka – underhåll och skötsel”.

BEFINTLIGT BAD – BYTA TILL SPA100 FRÅN ANNAT MEDEL

Rena och sanera ditt bad med SPA Starter för att lösa upp biofilm och desinficera befintligt vatten från bakterier och mikroorganismer.

 • Använd Spa Starter för att sanera och desinficera vatten och rörsystem. (SPA Starter motsvarar 3 st. veckodoser av SPA100)
 • Starta pumpar och låt dem gå i 15 minuter. Stäng av alla pumpar och låt gärna verka över natten för att vara säker på att all biofilm löses upp i rör, pumpar mm.
 • Töm badet på allt vatten. Sätt i nya och torra filter
 • Rengör de gamla filtren noga och ställ på tork till nästa vattenbehandling. I ett torrt filter avdödas de bakterier som fanns i filtret och som inte kunnat tas bort i rengöringen
 • Fyll på nytt vatten. När vattnet är min. 24°C, häll i en normal veckodos med SPA100 i vattenintaget/filter
 • Vattnet kommer att färgas ljusgult av våra produkter, färgen försvinner så fort alla bakterier är döda.
 • Badet är nu klart för säkert bad utan klor och lukt

UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

VARJE VECKA – UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

 • Byt filter till nya och torra filter av bästa filterkvalitet.
 • Vid behov fyll på vatten upp till tillverkarens rekommenderade nivå. (Obs, följ leverantörens anvisningar och läs badets instruktioner).
 • Häll i en normal veckodos SPA100 i vattenintaget/filter.
 • Badet är desinficerat och klarat för bad.

VARANNAN VECKA – UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

 • Mätning av pH-halt varannan vecka.
 • Mät pH-värdet i badet med en pH-mätare eller en mätsticka.
 • Om badet har ett pH-värde under 6 rekommenderar vi ca. 1 tesked bikarbonat. Kontrollmät pH-värdet efter 2 timmar.
 • Badet är åter i balans.
 • Kontrollera att Ozon och/eller UV ljus aggregaten är i drift och fungerar.
 • Om det finns Ozon-aggregat, rensa utsläppssilen i badet för Ozon utloppet.

VAR TREDJE MÅNAD – UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

Byte av vatten och filter

 • Vid rekommenderar byte av vatten och filter var tredje månad.
 • Följ instruktionen för BEFINTLIGT BAD som inkluderar sanering, desinficering och vattenbyte.
 • Efter vattenbyte, nya filter och en normaldos SPA100 är badet desinficerat och rent.
 • Badet är i balans.

ATT TÄNKA PÅ LOCK

Använd ett isolerande lock till ditt bad där isoleringen i locket inte absorberar fukt. Denna fukt skapar tillväxt av mikroorganismer och alger, speciellt i varm och fuktig miljö. Rådfråga din fackhandlare och få rekommendationer.

Om locket börjar bli tyngre och tyngre tyder det på att det har absorberat fukt. Risken är stor för att badvattnet blir förorenat av bakterier som droppar ner från locket i badvattnet som börjar lukta gammal disktrasa.

Rekommenderad åtgärd är att köpa nytt lock och efter bytet häll i en veckodos av SPA100.

LUKT från Ozon givare

När du öppnar locket för ett bad kan en viss unken lukt förekomma. Denna kan komma från Ozongeneratorn och är ofarlig. Låt vädra en stund och lukten har försvunnit.

LUKT från lock

Känner du unken lukt som från en gammal disktrasa, så kan det komma från locket som har absorberat fukt som kontaminerat och droppat ner i badet. Gör en SPA100 veckodos samt känn om locket är blivit tyngre. Byt då till nytt lock och lock och efter bytet häll i en veckodos av SPA100.

NYTT BAD

Ett nytt bad har alltid en viss vattenmängd i rörsystemen. Det kan vara upp till 50 liter. Dom flesta bad är tillverkade i USA och Kina. De långa fraktvägarna samt eventuell lagerhållning ökar risken för kontaminering. Detta vatten blir lätt kontaminerat, förorenat, då det inte har desinficerats innan leverans. När nytt vatten fylls i badet kommer dessa bakterier och mikroorganismer att spridas i det nya vattnet och skapar tillväxt av biofilm mm. Det är därför angeläget och viktigt att sanera även ett nytt bad för att få en balanserad och harmoni i vattenkvaliteten.
Sanering med SPA Starter löser problemet.

UPPEHÅLL – BADAR INTE UNDER EN LÄNGRE TID

Innan uppehållet:
Inför ett längre uppehåll, som varar i veckor eller månader, avsluta badandet med en veckodos av SPA100.
Badet blir då desinficerat och det blir ingen tillväxt av bakterier och föroreningar.

Efter uppehållet:
När du vill börja använda badet igen, rekommenderar vi:

 • Byt filter till nya och torra filter av bästa filterkvalitet
 • Häll i en normal veckodos SPA100 i vattenintaget/filter, enligt instruktion
 • Badet är desinficerat och fritt från bakterier
 • Badet är i balans

Om du inte använder CleanWaterTech’s produkter, rekommenderar vi att du använder vår Spa Starter var tredje månad för att sanera, lösa upp biofilm, döda bakterier och bli av med kontaminationer.

Ladda ner Tips och Råd