SPA100

Det finns ett stort antal ägare av Spabad och pooler där köparen har fått ingen eller bristfällig information om vattenkvalitet och vattenrening. Det finns många leverantörer och många preparat för vattenhantering och rening. Det vanligaste preparatet är klor, som ger oönskad lukt och som kan vara astmaframkallande. Andra produkter ger tyvärr ingen önskad effekt på de förekommande föroreningarna och utan effekt på biofilm.

CleanWaterTech har tillsammans med fackhandeln utvecklat ett vattenvårdspaket för Spabad och mindre pooler, SPA100. Vid veckovis användning ger SPA100 ett klart, rent och bakteriefritt vatten utan att använda klor. SPA100 är mycket effektivt och avdödar alla organiska föroreningar och löser upp biofilm.

Genom regelbunden användning av SPA100 erhålls ett vatten som är fritt från organiska föroreningar och bakterier samt utan lukt och smak. En positiv utveckling för alla som känner av kloret och som har astma och allergiproblem.

En SPA100 box Innehåller upp till 3 månaders konsumtion i en veckodos för en volym upp till 2000 liter.

SPA100 – INNOVATION INOM VATTENRENING

  • Enkel att använda
  • Snabbverkande – desinficerar effektivt vattnet från organiska föroreningar
  • Löser upp biofilm som är grogrund för mikroorganismer
  • Effektivare än klor
  • Angriper inte rör-, plast-, gummi-, värmeelementpumpmaterial
  • Lämnar ingen lukt eller smak
  • Lämnar inga organiskt tunga och skadliga föroreningar
  • Miljövänligt – kan tömmas i vanliga avloppet
  • Innehåller inte alkohol
  • 100% klorfri

Titta på denna video hur lätt det är att använda SPA100