SPA100

Det finns ett stort antal ägare av Spabad och pooler där köparen har fått ingen eller bristfällig information om vattenkvalitet och vattenrening. Det finns många leverantörer och många preparat för vattenhantering och rening. Det vanligaste preparatet är klor, som ger oönskad lukt och som kan vara astmaframkallande. Andra produkter ger tyvärr ingen önskad effekt på de förekommande föroreningarna och utan effekt på biofilm.

CleanWaterTech har tillsammans med fackhandeln utvecklat ett vattenvårdspaket för Spabad och mindre pooler, SPA100. Vid veckovis användning ger SPA100 ett klart, rent och bakteriefritt vatten utan att använda klor. SPA100 är mycket effektivt och avdödar alla organiska föroreningar och löser upp biofilm.

CleanWaterTech har som mål att ersätta kloret och kloranvändningen i Spabad och pooler. Genom regelbunden användning av vår svenska innovation SPA100 erhålls ett vatten som är fritt från organiska föroreningar och bakterier samt utan lukt och smak. En positiv utveckling för alla som känner av kloret och som har astma och allergiproblem.
Titta på videon till höger hur enkelt det är att använda SPA100.