Rent Vatten

Vattenrening för båt-, husvagns- och husbilstankar

Kan vi använda vattnet i tanken? En mycket vanlig fråga som oftast löses med vatten som vi tar med hemifrån i en plastdunk eller andra kärl. Ett dyrare alternativ är att köpa flaskvatten i affären. Husbils- och båtägare har olika medlemsforum för frågor och råd. Där finns mycket frågor om vattentankar, vattenkvalitet och sanitetstanken mycket vanliga. Oftast gäller det rengöring av vattentanken för att få eget drickbart vatten.

CleanWaterTech har i samarbete med ledande tillverkare och försäljare av båtar, husbilar och husvagnar tagit fram produkten Rent Vatten. Produkterna löser upp biofilm och är mycket effektiv för avdödning av organiska föroreningar och bakterier utan att ge vattnet lukt eller smak. Upplösning av biofilmen är mycket viktig då den är grogrund och ”växthuset” för bakterier och organiska föroreningar.

Rent Vatten är för normal användning vid påfyllnad av vattentanken.  Med Rent Vatten i tanken har du alltid tillgång till drickbart vatten från den egna vattentanken. Rent Vatten uppfyller Livesmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Rent Vatten räcker till ca 100 liter.
För rengöring av vattentanken eller efter ett längre uppehåll rekommenderar vi Ren Tank.