Ren Tank

Vattenrening för nödduschar, båt-, husvagns- och husbilstankar

Kan vi använda vattnet i tanken? En mycket vanlig fråga som oftast löses med vatten som vi tar med hemifrån i en plastdunk eller andra kärl. Ett dyrare alternativ är att köpa flaskvatten i affären. Husbils- och båtägare har olika medlemsforum för frågor och råd. Där finns mycket frågor om vattentankar, vattenkvalitet och sanitetstanken mycket vanliga. Oftast gäller det rengöring av vattentanken för att få eget drickbart vatten.

Ren Tank är även avsedd för tankar till så kallade nödduschar där vatten kan stå stilla väldigt länge.

CleanWaterTech har i samarbete med ledande tillverkare och försäljare av båtar, husbilar och husvagnar tagit fram produkten Ren Tank. Ren Tank löser upp biofilm och är därför mycket effektiv för avdödning av organiska föroreningar och bakterier utan att ge vattnet lukt eller smak. Upplösning av biofilmen är mycket viktig då den är grogrund och ”växthuset” för bakterier och organiska föroreningar.

Ren Tank finns för olika storlekar av tankar, 25 liter, 100-200 liter, 200-500 liter och 1000-1500 liter.
Ren Tank är en 2-komponentprodukt (Ren Tank 25 liter är 1-komponent) som skall användas för sanering av vattentanken efter ett längre uppehåll eller inför en ny säsong.
För underhåll av vattentankar rekommenderar vi Rent Vatten.

Beställ direkt i butiken här