Vi har uppdaterat SPA100 instruktionsfilmen med svenskt tal.