PRESSRELEASE 2017-07-07

Gotland vill bli nationellt kunskapscentrum för vattenfrågor.

 

Grundvattensituationen i stora delar av Sverige, däribland Gotland, är för närvarande historiskt låga. För att hantera den ovanligt torra sommaren, har många kommuner och regioner i landet infört vattenrestriktioner och bevattningsförbud för att hushålla med vattnet.

 

Gotland är en region som har valt att ta seriöst på den vattenproblematik som finns och har genom landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård uttalat en ambition att skapa ett nationellt kunskaps- och kompetenscentrum för vattenfrågor på ön. Detta för att attrahera såväl svensk som internationell forskning, kunskap och företag att etablera sig på Gotland.

 

Ett av de företag som jobbar hållbart och innovativt med vattenforskning samt med framställningen av rent vatten är CleanWaterTech. Företaget har engagerat sig under Almedalsveckan  i syfte att öka medvetenheten kring vattenbristen i landet.

– Det råder en stor kunskapsbrist kring den alarmerande vattenbristsituationen som Sverige befinner sig i, där vi riskerar att inom några år inte kunna dricka rent vatten ur våra kranar och heller inte kunna ge rent vatten till våra djur, varnar Staffan Sandström, VD för CleanWaterTech.

Staffan är en av de företagsledare som kommer ingå i kunskaps- och kompetenscentrumet på Gotland och planerar att flytta sin företagsverksamhet till ön.

 

  • Det är väldigt glädjande att ett nytänkande  företag som CleanWaterTech planerar att etablera sig på Gotland. Det är den här typen av högteknologisk industri, där det finns globala möjligheter, som är så viktig för vår ö. Vattensituationen är en av våra största utmaningar och vi behöver se till att höja kunskapen kring vattenfrågor, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Kompetens- och kunskapscentrumet avses ta fart under sensommaren och ska under hösten arbeta med att ta fram såväl svenska som internationella konferenser som ska belysa frågan om den rådande vattensituationen i landet och vilka lösningar som finns.

 

Visby den 7 juli 2017

 

Staffan Sandström

VD Cleanwatertech CWT AB

Mobil: +46 70 625 60 80