Omvärlden

CleanWaterTech – nytänkande inom vattenrening

Vatten är livets källa.

Utan vatten stannar jorden och våra liv. Vår kropp överlever inte en vecka utan vatten! Jordens vattentillgångar är desamma nu som för miljoner år sedan. Det finns mest som is, snö och saltvatten. Av jordens vatten är endast 0,007 % tillgängligt vatten som går att använda till dricksvatten!

Visste du
– att ett barn dör var 15:e sekund på grund av förorenat vatten
– att var tredje person saknar tillgång till rent dricksvatten
– att vattnet kommer att ta slut innan oljan tar slut
– att det bara är 0,007 % av jodens vatten som kan användas till dricksvatten
– att vår kropp består till 60 % av vatten
– att vår kropp inte klarar av en vecka utan vatten

Tillgången på vatten är konstant men jordens befolkning ökar kraftigt och då främst i slumområden kring storstäder samt i områden med i stort sett obefintlig tillgång av vatten och avloppsrening.
Denna insikt blev och är den stora drivkraften för etableringen av CleanWaterTech. Vår vilja och ambition är att utifrån tillgängligt vatten skapa drickbart vatten. Att rena avloppsvatten, regnvatten samt att rena det vatten som kommer till vattenverk men som blivit förorenat i ledningarna. Vi vill även minska användningen av klor och andra kemikalier vid rening av vatten.