Kvalitet och Utveckling

CleanWaterTech har som kvalitetspolicy att säkerställa hållbarhet och hög kvalitet i samtliga egentillverkade produkter, allt för att CleanWaterTech skall erbjuda högsta möjliga trygghet till våra kunder, användare och samarbetspartners. Vårt samarbete med våra leverantörer är mycket viktigt och genom våra utvalda leverantörer får vi möjligheten att tillverka och marknadsföra CleanWaterTech´s produkter på olika marknader och i olika geografiska områden. Vi har eget laboratorium för utveckling och utvärdering av egna produkter, tillverkningsprocesser samt hållbarhets- och kvalitétstester. Denna databas tillsammas med våra leverantörer och kunder ger samtidigt grunden för en kontinuerlig uppbyggnad av vår produktdatabank.

CleanWaterTech har egenutvecklad metod och teknik för framställningen av olika vattenreningslösningar som är miljöanpassade, effektiva, enkla att använda och som inte lämnar lukt eller smak.

ISO 9000 och ISO 14000
CleanWaterTech har påbörjat arbetet
för att erhålla kvalitetscertifiering för
ISO 9000 och ISO 14000.