Bakgrund och Affärsidé

Mer än en miljard människor saknar tillgång till rent och drickbart vatten.

Behovet av drickbart vatten ökar i hela världen. Av jordens vatten är endast en mycket liten del användbart för konsumtion. Vatten renas oftast med klor, klorin eller andra kemikalier som oftast lämnar både smak och lukt. Vatten i kranar och vattenledningar kan vara förorenat med virus och baciller, då vatten från vattenverket kan ha blivit förorenat och otjänligt i vattenledningarna.

CleanWaterTech har utifrån problemen med förorenat vatten bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete för att utarbeta metoder och lösningar för desinficering av tillgängligt vatten, dvs ytvatten från sjöar, floder och reservoarer samt vatten i befintliga vattenledningssystem, till användbart och drickbart vatten.

CleanWaterTech kan erbjuda unika produkter och lösningar för rening och desinficering av vatten. Lösningar som ger drickbart vatten av befintligt tillgängligt vatten och utan smak och lukt. Lösningarna lämnar inga rester av tungmetaller eller andra föroreningar.

Vår verksamhet kan sammanfattas med ”Clean Water for Life”