Om oss

AFFÄRSIDÉ

CleanWaterTech är ett projekt- och marknadsbolag som internationellt skall erbjuda heltäckande kundspecifika vattenreningslösningar inom prioriterade marknadssegment utifrån egna produkter och kunskap samt i kombination med strategiska samarbetspartners.

CleanWaterTech har utifrån problemen med förorenat vatten bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete för att utarbeta metoder och lösningar för desinficering av tillgängligt vatten, dvs ytvatten från sjöar, floder och reservoarer samt vatten i befintliga vattenledningssystem, till användbart och drickbart vatten.

CleanWaterTech kan erbjuda unika produkter och lösningar för rening och desinficering av vatten. Lösningar som ger drickbart vatten av befintligt tillgängligt vatten och utan smak och lukt. Lösningarna lämnar inga rester av tungmetaller eller andra föroreningar.

Vår vision är ”Cleaning water, improving life”